CHCETE MÍT KOMPLETNÍ PŘÍSTUP?
REGISTRUJTE SE!

INZULÍNOVÁ PUMPA

Inzulínová pumpa

Inzulinová pumpa je přístroj, který je určen pro léčbu diabetu. Jeho pomocí dochází k podkožní kontinuální aplikaci inzulínu. Léčba inzulínovou pumpou nejvíce napodobuje přirozenou tvorbu inzulínu a v současné době je nejvyspělejší variantou léčby diabetických pacientů. Inzulín je aplikován kanylou zavedenou do podkoží. Obecně mezi lidmi převažuje názor, že běžná inzulínová pumpa dávkuje inzulín sama podle aktuální hladiny glykémie, což se bohužel nezakládá na pravdě. Bez plné součinnosti pacienta a jeho perfektních znalostí souvisejících jak s technikou používání inzulínové pumpy, tak týkajících se samé podstaty léčby diabetu, nelze očekávat adekvátní léčebné výsledky. Proto je před nasazením pacienta na inzulínovou pumpu i po dobu další léčby nutná precizní edukace s cílem seznámení pacienta s možnostmi nového způsobu léčby.

Činnost inzulínové pumpy

Inzulínová pumpa trvale podává malé dávky inzulínu, které jsou předprogramovány na základě doporučení lékaře v programu pumpy. Správné rozložení této bazální dávky co možná nejpřesněji napodobuje přirozenou bazální tvorbu inzulínu u zdravého člověka. Současně je nastaveno tak, aby hladina glykémií léčeného pacienta vykazovala co možná nejméně prudkých výkyvů a pohybovala se v co nejlepších hodnotách, blízkých hodnotám zdravých lidí. Tvorba inzulínu stimulovaná jídlem je nahrazena bolusovými dávkami. Pro bolusové a bazální dávky je k dispozici v IP pouze jeden typ inzulínového analoga, jehož doby účinku jsou velmi krátké, téměř se nepřekrývají. IP dodává do těla inzulín pomocí tzv. infúzního setu, který je s pumpou spojen kanylou a který se musí měnit každé 3-4 dny. Infúzní set se zpravidla zavádí podkožně do oblasti břicha, hýždí, stehen nebo horní části rukou.

Výhody IP

 • zpravidla snížení celkové dávky inzulínu
 • zvýšení kvality života
 • možnost uvolnění diabetického režimu (např. práce na směny)
 • při správném nastavení IP omezení výskytu hypoglykemií
 • odpadá častá aplikace inzulínu izulínovými pery během dne
 • vyšší diskrétnost oproti izulinovým perům
 • díky libovolné nastavitelnosti bazálu lze eliminovat negativní efekty dawn fenoménu (tj. zvyšování glykémie v brzkých ranních hodinách díky vylučování kontraregulačních hormonů)

Nevýhody léčby IP

 • nutnost neustálé přítomnosti IP
 • při poruše IP nebo při ucpání kanyly je rychlejší rozvoj diabetické ketoacidózy, než u inzulínových per
 • možné alergické reakce na kovové infúzní sety
 • nutná minimální technická zručnost
 • případná nespolehlivost infuzních setů
 • několikanásobně dražší léčba než inzulínovými pery

Inzulínové pumpy v ČR

V současnosti je v České republice k dispozici několik modelů inzulínových pump (viz přehled a porovnání) od různých výrobců. Každá z těchto pump plně splňuje základní požadavky na léčbu. V dnešní době by ale jak pacient, tak jeho lékař měli při výběru vhodného modelu inzulínové pumpy dbát i dalších parametrů vhodnosti použití konkrétní inzulínové pumpy z pohledu léčebných, technických i ekonomických. Ne všichni pacienti denně využívají ekonomicky i psychicky náročnější léčbu kontinuálním monitoringem glykémií a proto mohou při výběru inzulínové pumpy upřednostnit jiné technické možnosti dalších modelů. Někteří se ovšem bez takové léčby neobejdou. Jeden pacient bude chtít pumpu ovládat přímo, jiný upřednostní dálkové ovládání nebo dokonce chytrý mobilní telefon. Pro rodiče těch nejmenších pacientů bude důležitým parametrem výběru hodnota minimální velikosti bazální dávky, sportovci budou hledat vodotěsnou nebo nárazuvzdornou léčebnou pomůcku. Někdo bude chtít pumpičku co nejlehčí, dalšímu nebude vyšší hmotnost vadit. Jak se říká, kolik lidí, tolik názorů. I z toho důvodu je dobré být předem připraven na návštěvu lékaře, která může správným nebo chybným výběrem ovlivnit další 4 roky soužití s inzulínovou pumpou. Porovnání technických parametrů může být jedním z kroků výběru.


© Webkomplet s.r.o., 2013