CHCETE MÍT KOMPLETNÍ PŘÍSTUP?
REGISTRUJTE SE!

DIABETES A POJIŠŤOVNA

"Jsem pacient, používající inzulínovou pumpu. Vůbec ale netuším na jaký spotřební materiál mám nárok..." Tady je odpověď:

DIABETES A LÉČEBNÉ POMŮCKY (DLE VZP)

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz. Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:

Proužky diagnostické na stanovení glukózy

 • Množství do 400 kusů proužků za rok
  • hrazeno do 100 kusů/1 rok do celkové výše 800,- Kč
   - indikační kritéria: pacienti léčení perorálními antidiabetiky
  • hrazeno do 400 kusů/1 rok do celkové výše 3 200,- Kč
   - indikační kritéria: pacienti léčení inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně
 • Množství od 400 kusů do 1 000 kusů proužků za rok
  - indikační kritéria: pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně) a pacienti léčení inzulínovou pumpou. Podléhá schválení revizním lékařem.
 • Množství od 1 000 kusů do 1 800 kusů za rok
  - indikační kritéria: pacienti do 18 let a těhotné diabetičky. Podléhá schválení revizním lékařem.

Proužky k vizuálnímu testování

 • jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr k občasné kontrole

Proužky testovací pro stanovení ketolátek

 • hrazeno 75% maximálně 4 balení/rok
 • indikační kritéria: preskripce pouze v diabetologických centrech. Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let věku, gravidní diabetičky a diabetiky I. typu léčených inzulínovou pumpou bez ohledu na věk

Lancety pro odběr krve

 • hrazeno do 100 kusů/rok do výše 300,- Kč

Aplikátor odběru krve pomocí lancet

 • hrazen 1 kus/5 let, do výše 250,- Kč

Aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou

 • hrazen 1 kus/3roky,do výše 1200,- Kč

Aplikátor inzulínu - inzulínové pero

 • hrazen 1 kus/3 roky do výše 1 500,- Kč
 • hrazeny maximálně 2 kusy/3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu

Jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu

 • hrazeno 100 kusů do výše 120,- Kč

Jehly k inzulínovým perům

 • hrazeno 200 kusů/rok do výše 530,- Kč

Komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou)

 • hrazeno 100 kusů do výše 370,- Kč

Stříkačka injekční k aplikaci inzulínu

 • hrazeno 100 kusů do výše 230,- Kč

Glukometr se zvukovým modemem

 • indikační kritéria: pro zrakově postižené diabetiky. Hranicí pro indikaci této pomůcky je centrální zraková ostrost nižší než 6/18 (0,35) na lepším oku s optimální korekcí do dálky. Tomu odpovídá vizus do blízka J. č.11-10 na lepším oku s optimální korekcí do blízka.

Glukometr

 • hrazeno 1 kus/10 let do výše 1 000,-Kč
 • indikační kritéria: pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu.

Jehly k neinzulínovým perům

 • hrazeno 100 kusů/rok do výše do 270,- Kč

Inzulínové pumpy

jsou členěny do tří kategorií:

 • inzulínové pumpy bazální
 • inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem na měření glukózy či napojením na glukometr
 • inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem a odezvou na měření glukózy

Indikace k předpisu inzulínové pumpy:Inzulínová pumpa je indikována a preskribována pouze v DIA centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, podléhá schválení revizním lékařem:

 • opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga - Lantus)
 • výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy)
 • prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem
 • prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkazností zlepšení kompenzace při léčbě pumpou
 • ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

Doplňující kritéria pro indikaci léčby inzulínovou pumpou:

 • schopnost správné volby režimu pumpy
 • motivace, výchova a spolupráce pacienta
 • potřebné personální a technické vybavení pracoviště
 • pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu
 • dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 2. (viz sloupec KAT v Úhradovém katalogu VZP - ZP) je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1. V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 3 je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1. a 2.

Příslušenství k inzulínové pumpě:

 • 2 páry baterií - směrná doba užití 1-2 měsíce - hrazeno ze 75%
 • zásobník k dávkovači inzulínu - hrazeno ze 75%
 • sety infuzní kovové k inzulínové pumpě
  - hrazen 1 set do výše 160,-Kč
 • sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě
  - hrazeno maximálně 120 setů/1 rok do výše 300,- Kč/1 set, podléhá schválení revizního lékaře© Webkomplet s.r.o., 2013