CHCETE MÍT KOMPLETNÍ PŘÍSTUP?
REGISTRUJTE SE!

ZAJÍMAVOSTI

Proč používat kontinuální monitor glykémie?

Na rozdíl od tradičních glukometrů, kontinuální monitor glykémie zaznamenává hodnoty krevního cukru po celý den i v noci a dokáže zobrazit vzestupy i poklesy glykémie v rámci celého týdne.

Systém může pomoci:

- Odhalit nebezpečné poklesy glykémie v noci, kdy často unikají pozornosti
- Zobrazit ranní špičky glykémií
- Vyhodnotit vliv stravy a pohybových aktivit na průběh glykémie
- Zjistit jak funguje nastavený plán léčby

Je nutné zmínit, že kontinuální monitor není vhodný pro každého diabetika. Senzory pro měření glykémie jsou dražší než glukometry a jejich příslušenství a zdravotní pojišťovna se na jejich úhradách nemusí podílet.
Pacient také potřebuje speciální zaškolení pro správné používání systému. Záměr používat kontinuální monitoring by měl být předem konzultován s lékařem. Dotaz by měl být přímo směřován ke vhodnosti použití systému vzhledem ke všem aspektům, které mohou léčbu konkrétního pacienta ovlivňovat.

Budoucnost systému

V klinických studiích dochází k neustálému testování nových a zlepšujících se forem systému kontinuálního monitoringu glykémie. Tato technologie je klíčovým prvkem úsilí vědců směřujících k vytvoření umělé slinivky břišní, která by mohla nahradit přirozený proces uvolňování inzulínu do těla.

Ivan Skácel, redakce ,


© Webkomplet s.r.o., 2013