CHCETE MÍT KOMPLETNÍ PŘÍSTUP?
REGISTRUJTE SE!

ZAJÍMAVOSTI

Jak pracuje kontinuální monitor glykémie

Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že glukometry jsou výborné přístroje, které významně pomáhají s léčbou diabetu. Občas ale může být přínosné vidět údaje o hladině krevního cukru mnohem podrobněji. V takové chvíli může pomoci kontinuální monitor glykémie. Tento systém sleduje hladinu glykémie nepřetržitě, ve dne i v noci a automaticky ukládá naměřené hodnoty přibližně každých 5 minut.

Společně s měřením glykémie klasickým glukometrem, pomáhá kontinuální monitor odhalit trendy a opakující se vzorce průběhu glykémie, které lékaři umožňují získat kompletnější obraz o pacientově diabetu. Shromážděná data mohou významně přispět při hledání cesty ke zlepšení zdravotní kompenzace. Kontinuální monitory mohou používat jak dětští, tak dospělí pacienti. Rozdíly ale jsou v podmínkách předepisování lékařem a následných úhrad zdravotní pojišťovny.

Jak systém pracuje?

Kontinuální monitor používá malý snímač, který se zavádí pod kůži, většinou v oblasti břicha. Zavedení je rychlé a nebolestivé. Snímač měří množství glukózy, obsažené v mezibuněčné (intersticiální) tekutině uvnitř těla. Informace o naměřených hodnotách jsou poté odeslány do speciálního čtecího zařízení, které může mít pacient upevněné na opasku.

Displej zobrazuje graf průběhu naměřených glykémií v různých časových rámcích, podle volby uživatele. Pokud se hodnoty glykémie dostanou mimo nastavenou oblast, dokáže na to systém upozornit varovným signálem.
V minulosti mohli naměřená data vidět pouze lékaři, po jejich stažení do počítače. V současnosti se kontinuální monitoring může stát zařízením, které se běžně používá v rámci domácí péče. Data je možné stáhnout do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu a poté je lze neomezeně vyhodnocovat v libovolném okamžiku. Takto získané informace poté mohou vám nebo vašemu lékaři pomoci při přípravě nejlepší varianty léčby.

Kontinuální monitor v současné době nemůže nahradit tradiční měření glykémie pomocí glukometrů a měřících proužků. Stále je nutné měřit hodnoty glykémie v krvi několikrát denně zejména z důvodu kalibrace a zachování co možná nejvyšší přesnosti kontinuálního systému. Při porovnání měření bude také mnohdy zjevné, že rychlé výkyvy glykémie není kontinuální systém schopen interpretovat zcela věrně. Systém může z tohoto důvodu vyvolávat zbytečné alarmy a naopak v určitých chvílích problém nenahlásí, i když by to situace vyžadovala.
Senzory se doporučuje měnit každé 3 až 7 dní. To je také doba, kterou snímače dokáží pracovat.

Některé inzulínové pumpy podporují komunikaci se senzorem kontinuálního monitoru. V takovém okamžiku se kontinuální monitoring může stát aktivní složkou léčebné terapie, která dokáže v případě kritického poklesu hladiny krevního cukru anebo po vyhodnocení rychlosti klesajícího trendu na určitou dobu zastavit výdej inzulínu z pumpy.

Ivan Skácel, redakce ,


© Webkomplet s.r.o., 2013